Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Türkiye Çalışma Vizesi

Türkiye Çalışma Vizesi
Yurtdışından çalışma izni başvuruları, yabancının uyruğunda bulunmuş olduğu veya daimi ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği aracılığı ile yapılmaktadır. Çalışma izin başvuruları Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmakta olup pozitif yönde neticelandırılması durumunda yabancıya çalışma izni verilmektedir. Çalışma izni hem de ikamet izni yerine geçmektedir.

Yurtdışından çalışma izni başvurusunda bulunan yabancının başvurusunun pozitif yönde sonuçlanması ve Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, yabancının çalışma vizesi alarak Türkiye’ye gelmesi gerekmektedir. Çalışma vizesi Türkiye’nin yurtdışında bulunan temsilciliği tarafınca verilmekte olup harca tabidir. Yabancıdan Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzni Belgesi Harcı ve İkamet Harcı öğrenim edilmektedir. Yabancı ülkeye geldikten sonra çalışma izni belgesi ile ikamet edeceği için en çok 90 gün süreyle düzenlenmiş, giriş fakatçlı “çalışma meşruhatlı vize” verilmektedir.

Türkiye’de Çalışma Vizesi nasıl Alınır?
Yurtdışında bulunup da Türkiye’ye çalışmak amacıyla gelen yabancıların çalışma vizesi alması gerekmektedir.  Çalışma izni başlıklı yazımızda da belirttiğimiz üzere, çalışma izni, kaide olarak, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Sadece serbest Bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinleri iktisat Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu’nda görev yapacak bilimsel niteliği olan personellerin ise Yükseköğretim Kurulu tarafınca verilmektedir.

Çalışma izni başvurusu İlgili Bakanlığa yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır. Yurtdışından çalışma izni başvurusu yapacak yabancının öncelikle, Türkiye’de faaliyet gösteren bir işyeri ile anlaşması gerekmektedir. İşveren ile anlaşan yabancının, aralarında akdettikleri iş veya hizmet sözleşmesini Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği’ne sunarak çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvurusu kabul gören yabancıya 10 gün içinde referans numarası verilmektedir. Yabancı bu referans numarasını işverene bildirdikten sonra işveren tarafından çalışma izin başvurusu yapılır. Yurtdışından meydana getirilen çalışma izin başvurusunun Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca pozitif sonuçlanması durumunda, yabancının Türkiye’ye ulaşmadan önce Dış Temsilcilikten çalışma meşruhatlı vize alması gerekmektedir.

Çalışma Vizesinden Kimler Muaftır?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çoklu antlaşmalar gereğince, çalışma izninden muaf tutulanlar;
Bilimsel, kültürel ve sanatla alakalı faaliyetler amacıyla bir aydan azca, sportif alanlarda etkinlik göstermek amacıyla 4 aydan azca süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelen yabancılar;
Türkiye’ye ithal edilen makinelerin onarımı ve bakımı, montajını yapmak ve eğitimini vermek için gelen yabancılar;
Türkiye’ye ithal edilen veya Türkiye’den ihraç edilen mal ve hizmetlerin kullanılması mevzusunda eğitim vermeye gelen yabancılar;
Belirli koşulları yerine getirmek suretiyle fuar ve sirklerde gösteriye gelen yabancılar;
Eğitim süresinin belirli olması ve toplamda 2 yılı geçmemek koşuluyla üniversitelere, kamu kuruluş ve kurumlarına bilgi ve görgülerini çoğaltmak için gelen yabancılar;
Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlarda ve eğitim mevzularında Türkiye’ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kurumlara beyan eden yabancılar;
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı kapsamında Türkiye’ye gelen yabancılar;
yetişmen öğrenci kapsamında staj gören yabancılar;
Türkiye’de tur operatörü temsilciliği icra eden yabancılar(8 aydan fazla vazife yapamazlar);
Futbol Federasyonu yada Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun görülen sporcular (futbolcular) ve antrenörler;
Uygunluk onaylama Belgesi alan Türk Uluslararası gemi Siciline kaydı olan ve kabotaj hattında çalışmayan gemilerde vazife yapan gemi adamı olan yabancılar;
Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları’nda yetkilendirilen yabancı uzmanlar.
 Türkiye Çalışma Vizesi Ne Kadar Geçerli?
Yurtdışından Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na meydana getirilen çalışma izin başvurusunun Bakanlıkça onaylanması durumunda, yabancı uyruklu kişinin çalışma vizesi alarak Türkiye’ye gelmesi gerekmektedir. Çalışma vizesi en uzun 90 gün süreyle verilmektedir. Bu vize ülkeye giriş amaçlı verilmekte olup, yabancının ülkeye girişinden itibaren en geç 30 gün içinde SGK işe giriş bildirgesinin yapılması gerekmektedir. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafınca verilen çalışma izin belgesi bununla beraber ikamet izni yerine geçtiğinden dolayı ferdin ikamet izni talebinde olmasına gerek yoktur.

Türkiye Çalışma Vizesi iyi mi Uzatılır?
Çalışma vizesi yabancının Türkiye’ye girebilmesi amacıyla verilmektedir. Yabancının ülkeye gelip işe başlamasını takiben Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca işverene posta ile gönderilen çalışma izin kartı yabancıya teslim edilmektedir. Çalışma izin belgesi ilk başvuruda 1 seneliğine verilmektedir. İlk uzatma başvurusunda en çok 2 yıllığına, ikinci uzatma başvurusuna ise maksimum 3 yıllığına verilmektedir. Çalışma izin belgesinin süresi dolmadan işverenin Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na uzatma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu durumda yabancının çalışma izin başvurusu yurtiçinden yapılacağından dolayı tekrar ülkesine dönüp çalışma vizesi alması gerekmemektedir. Dolayısıyla, çalışma vizesi uzatma diye bir işlem bulunmamaktadır.

Çalışma Vizesi İçin lüzumlu Belgeler?
Çalışma vizesi başvurusunda bulunan yabancıların, işverenle aralarında imzaladıkları iş yada hizmet sözleşmesinin sunulması önemlidir. Çalışma vizesi başvurusunda bulunan yabancıların aşağıdaki evrakları hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Pasaport yada yerine geçerli belge;
1 adet Biyometrik Fotoğraf;
İş yada Hizmet Sözleşmesi.

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..