Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Çalışma İzni Muafiyeti

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ NEDİR?
Calisma-izni-muafiyeti

Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, muafiyetin geçerlilik süresi içinde herhangi bir çalışma izni almalarına gerek kalmadan çalışma ve ikamet hakkına haiz olabilirler.

Çalışma izni muafiyeti almak isteyen yabancı ülke yurttaşları Türkiye içinde Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt haricinde ise vatandaşı oldukları ya da yasal olarak yaşadıkları ülkedeki T.C. Büyükelçilikleri ya da başkonsolosluklarına müracaat yapabilirler.

Çalışma izni muafiyeti başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Anonim şirketlerin Türkiye’de devamlı olarak oturmayan yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları ile Türkiye’de faaliyette oldukları süre 180 gün içinde 90 günü geçmeyen sınır ötesi hizmet sunucusu, çalışma izni muafiyeti başvurusu yapabilir.

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine bağlı olarak çalışan okullarda, kültür ve din kurumlarında görevli olan yabancılar çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla çalışabilirler. 18/4/1961 tarihindeki Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve 24/4/1963 tarihindeki Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine bağlı sayılmayan okul, kültür yada din kurumlarında görevli yabancılar ise Türkiye’de çalışabilmek için kesinlikle çalışma izni almak zorundadırlar.

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi, konsolosluk memuru vb. Kişilerin kişilerin eş ve çocukları ile ikili anlaşmalara göre belirlenmiş yakınları çalışma izni alarak, bu kişilerin özel hizmetinde çalışan yabancılar ise çalışma izni muafiyeti alarak çalışabilirler. Bu madde kapsamındaki başvurular Dış işleri Bakanlığına yapılır.

 

ÇALIŞMA İZNİ VE ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNİN GEÇERLİLİĞİ VE İPTALİ

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesini sağlayan çalışma izni ve çalışma izi muafiyeti, sürelerinin bitmesi yahut bakanlıkça iptal edilmeleri ile geçerliliklerini kaybederler.

Yabancının;

Çalışma izni yada çalışma izni muafiyetinin başlangıç tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye giriş yapmaması,
Pasaportunun ya da geçişlik yerine geçen belgenin süresinin bitmesi durumunda uzatılmaması (İçişleri ya da Dış işleri Bakanlığının uygun görüşü bulunursa problem teşkil etmemektedir)
Kanunda belirtilen hükümlere uygun olmayan çalışmalarda bulunduğunun tespiti,
Çalıştığı işin herhangi bir sebeple sona ermesi,
Çalışma izni için yaptığı başvurunun gerçek olmayan belge yada yanıltıcı bilgiler ile yapıldığının daha sonradan tespit edilmesi,
Süresi içinde talep edilen data ve belgeleri sunmaması yahut sunulan data ve belgelerin niteliklerini yitirdiğinin tespit edilmesi,
6458 sayılı Kanunun 7. 15. Ve 54. Maddeleri kapsamında bulunduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,
Kamu güvenliği, kamu düzeni ya da kamu sağlığı bakımından Türkiye’de çalışmasının sakıncalı bulunduğunun ilgili kamu müessese ve müesseselarınca bildirilmesi,
Süreli çalışma izinlerinde aralıksız olarak 6 ay ya da daha çok, bağımsız ve sınırsız çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak 1 yıl ya da daha fazla süre ile Türkiye dışında kalması,
Bakanlıkça yurt haricinde kalış süresinin belirlendiği bir Türkuaz Kart sahibi olması durumunda belirlenen bu süreyi aşması hallerinde iptal edilir.

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..