Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Türkiye Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 34 ve 37 maddelerinde düzenlenmiş olup, aile birliğinin korunması amacıyla yabancı uyruklu aile bireylerine tanınan kısa dönem ikamet izni türüdür. Aile statüsünde yer edinen yabancı uyruklulara verilmektedir. Yabancı uyrukluya izin kanunun “destekleyici” olarak bahsettiği kişi üzerinden verilmektedir.

Bu İzin Kimlere Verilmektedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28.Md’de yer alanların veya Türkiye’de yasal ikamet izinlerinden birine haiz olan yabancıların, mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

Yabancı uyruklu eşine;
Eşinin yada kendisinin reşit olmayan yabancı uyruklu çocuğuna;
Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı uyruklu çocuğuna;
Aile İkamet İzni nasıl Alınır?
Aile ikamet İzni türünde kanun koyucu destekleyiciyi sadece Türk vatandaşıyla sınırlı tutmamış, daha geniş yorumlamıştır. Yalnız Türk Vatandaşı ile evli olan yabancılar değil, aynı zamanda Türkiye’de yasal ikamet izni olan yabancılar ile mülteciler ve ikincil koruma sahibi yabancılarla evli yabancılar da başvuruda bulunabilir. Destekleyici kendi üzerinden eşine ikamet izni alabileceği benzer biçimde kendi çocukları ile eşine bağlı fakat kendisinden olmayan çocuklarına da Türkiye’de oturma izni alabilir.

Yabancı uyruklu destekleyicinin birden fazla eşi olması durumunda, eşlerden bir tek birine aile oturma izni verilir. Ancak destekleyicinin tüm çocuklarına aile ikameti kapsamında oturma izni verilir. Çocukların başvurularında ortak velayeti bulunan anne veya babadan birinin yurtdışında bulunması halinde, yurtdışında bulunan anne yada babanın muvafakati aranmaktadır. Aile ikamet kapsamında Türkiye’de oturan çocuklar reşit olana kadar öğrenci ikameti almadan öğretim kurumlarında eğitimlerine devam edebilirler.

Aile oturma izniyle Türkiye’de minimum 3 yıl ikamet edip reşit olan çocuklar, talep etmeleri durumunda aile oturma izinleri kısa dönem oturma iznine dönüştürülebilir. T.C. Yurttaşlarıyla evli olup minimum 3 yıldan beri aile oturma izniyle ikamet eden yabancı uyruklular boşanma durumunda kısa dönem oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Ancak yabancı uyruklu eş tarafından aile içi şiddet sebebi ile mağdur edildiği mahkeme kararı ile sabit olduğu durumlarda, 3 yıl şartı aranmamaktadır.

Aile İkamet İzni Kaç Günde Çıkar?
Aile İkamet İzni en fazlaca 3 yıllığına düzenlenmektedir ve her halükarda destekleyicinin yabancı uyruklu olması durumunda destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Yabancılar Kanunu’na bakılırsa destekleyicinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. Destekleyicinin söz mevzusu şartları gerçekleştirmemesi durumunda yabancı uyruklunun aile oturma izni kapsamındaki başvurusu kabul edilmez.

Destekleyicinin kendisini ve oturma izni alacak yabancı uyruklu şahsı da kapsayacak genel sağlık sigortası;
Destekleyicinin aylık gelirinin en az fert başına asgari ücretin 1/3’e denk gelecek şekilde olması;
Destekleyicinin son 5 yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olması;
Destekleyicinin minimum 1 yıldan beri Türkiye’de ikamet ediyor olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması;
Eşlerin on sekiz yaşından küçük olmaması.
Aile İkamet İzni ne zaman Red/İptal Edilir?

Yukarıda sayılan şartların yerine getirilmemesi yada ortadan kalkması, aile oturumunun amacı dışında kullanılması, yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı veya giriş yasağı olduğu durumlarda aile oturum izni verilmez, verildiği durumlarda iptal edilir.

 

Aile İkamet İzni İçin İstenen Belgeler
aile-ikamet-izni

Aile İkamet İzni başvurusunda destekleyiciden ve yabancıdan istenen belgeler listesi destekleyicinin durumuna bakılırsa değişmektedir.

Türk Vatandaşıyla Evli Olan Yabancılardan İstenen Belgeler:

İkamet İzni Formu;
Pasaportun aslı ve fotokopisi;
4 adet fotoğraf;
Evlilik Cüzdanı;
Destekleyici eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi;
Destekleyicinin eşi;
sağlık sigortası (Tüm aile fertlerini kapsayacak şekilde olmalı);
Destekleyicinin gelir düzeyini gösteren belge;
Adli sicil belgesi;
Yerleşim yeri belgesi.
Türkiye’de İkamet İzni Olan Yabancı Eş İle Evlenen Yabancılardan İstenen Belgeler:

başvuru Formu
Pasaportun aslı ve fotokopisi;
4 adet fotoğraf;
Destekleyici eşin Pasaportunun aslı ve fotokopisi;
Destekleyicinin ikamet yada çalışma izninin aslı ve fotokopisi ( destekleyicinin mülteci veya ikincil koruma statü sahibi olduğu durumlarda bu belgenin aslı ve fotokopisi);
Evlilik Cüzdanı;
Destekleyicinin gelir düzeyini gösteren belge;
sağlık sigortası (Tüm aile fertlerini kapsayacak şekilde olmalı);
Adli sicil belgesi (5 Yıldan fazla Türkiye’de ikamet edenlerden kendi ülkelerinden adli sicil belgesi getirmesi talep edilmez.);
Yerleşim yeri belgesi.

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..