Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Taşınmaz Malı Bulunan Yabancıların İkamet İzni

Uluslararası hukukun en önemli ilkelerinden biri karşılıklılık ilkesidir. Karşılıklılık diğer adı ile mütekabiliyet ilkesi, yabancı ülkelerde Türk yurttaşlarına tanınan hakların Türkiye’deki o ülke vatandaşlarına tanınmasıdır.

Karşılıklılık ilkesi gereğince, yabancılar Türkiye’de taşınmaz mal edinebilmekteydi. öteki bir ifade ile, Türklerin taşınmaz edinebildiği ülke yurttaşları da Türkiye’de taşınmaz edinebilmekteydi. Fakat 03/05/2012 tarihinde meydana getirilen yasa değişikliği ile yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin şartlar kolaylaştırılmıştır. Söz mevzusu değişiklik ile, Türkiye 183 ülke vatandaşına mütekabiliyet kısaca karşılıklılık ilkesini kaldırılmıştır. Artık, Türk yurttaşlarının gayrimenkul edinemediği ülke yurttaşlarının Türkiye’de taşınmaz edinmeleri için her hangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Kanun koyucu Türkiye’ye meydana getirilen yabancı yatırımların önünü açmak için bu değişikliğe gitmiş ve karşılıklılık ilkesini kaldırmıştır.

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunarak Türkiye’de ikamet izni alabilirler. Eski kanun döneminde taşınmaza bağlı olarak yabancıya 3 aylık oturma izni verilmekte idi.  Yürürlükteki kanuna nazaran, taşınmaz malı bulunan yabancıya her defasına en fazla 1 senelik ikamet izni verilmektedir.

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve taşınmaz mala bağlı olarak oturma izni almış yabancıların, aile bireyleri aile ikamet izni kapsamında Türkiye’de ikamet edebilirler. Sadece aile ikamet izni alan yabancının ikamet izninin süresi destekleyicinin ikamet izni süresinden uzun olamaz. Ayrıca, çalışma izni bulunan aile bireylerinin aile ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmemektedir. Çünkü çalışma izni hem de ikamet izni yerine de geçerli olduğundan ikinci bir ikamet izni başvurusunda bulunmaya gerek bulunmamaktadır.

Yabancının taşınmaza bağlı ikamet izni başvurusunda bulunabilmesi için taşınmazın konut olması ve ikamet amacıyla kullanılması gerekmektedir. Aile üyelerinin konut üzerinde paylı yada elbirliği mülkiyet hakkına haiz olmaları halinde aile üyeleri de taşınmaz mala bağlı ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.

Taşınmaz Malı Bulunan Yabancılar için lüzumlu Belgeler
İkamet İzni başvuru Formu;
geçişlik yada yerine geçerli belgenin aslı veya fotokopisi;
Kalınacak sürede yeterli ve tertipli maddi imkâna haiz olunduğuna dair beyan (İdare destekleyici belge isteyebilir);
Geçerli sıhhat Sigortası;
Konutun şahsa ilişkin olduğunu gösterir resmi, e imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli tapu senedi.

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..