Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Tedavi Görecek Yabancıların İkamet İzni

Tedavi Amaçlı İkamet İzni ve Tezkeresi
çağıl tıbbın gelişmesi ülkemize tedavi amaçlı gelen yabancıların sayısında artış göstermiştir. Türkiye’ye tedavi amacıyla gelen yabancıların tedavi süreci boyunca Türkiye’de kalması gerekebiliyor. Bu durumda, yabancının vize süre ihlaline girmemesi için süresinde ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Ülkemize vize muafiyeti kapsamında gelen ülke yurttaşlarının muafiyet süresi dolmadan, vize ile gelen yabancılar ise vize bitiş tarihini geçirmeden ikamet izni başvurularını yapabilirler.

Eskiden ikamet tezkeresi olarak düzenlenen ikamet izin belgesi, Göç İdaresi’nin kurulmasının peşinden kart şeklinde düzenlenmekte olup yabancının kimlik bilgilerinin, izin türünün, başlangıç ve bitiş tarihinin yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli kimlik belgesidir.

Tedavi amaçlı İkamet İzni nasıl Alınır?
Türkiye’de tedavi gören yabancıların tedavi amaçlı ikamet izni başvurusunda bulunması gerekiyor. Tedavi amaçlı ikamet tezkeresi kısa dehemmiyet oturma izni türü olup Göç İdaresi tarafından tedavi süresini kapsayacak şekilde ilgilisine verilmektedir.

Başvuruda bulunan yabancının tedavi göreceği devlet veya özel hastaneden belge getirmesi gerekmektedir.  Hastane giriş kaydına ilişkin belgenin, baştabip ve tedaviyi icra eden hekim tarafınca düzenlenen tedavi süresinin yayınlandıği mühürlü ve imzalı evrakın randevu günü Göç İdaresi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. İkamet başvurusu esnasında kısa dehemmiyet ikamet izni olarak “Tedavi Görecekler” başlığının girilmelidir. Aksi takdirde ikamet izin türü yanlış seçilmiş olur.

Tedavi görmek için Türkiye’ye gelen yabancılar, oturma izni işlemlerini danışmanlarımız aracılığı ile yapmış oldurabilirler. Detaylı bilgi için lütfen, bildirişim kısmında yer alan telefon numaralarımız ve (ya) e-posta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Yabancı hastaya bakacak olan yabancı uyruklu yakınlarının da ikamet izni alması gerekmektedir. Yabancı hastaya yabancının eşinin refakat edeceği durumlarda, evlilik cüzdanın da öteki evraklarla beraber Göç İdaresi’ne verilmesi gerekiyor. Yurtdışından alınan evlilik cüzdanlarına apostil yaptırılmalı, noter tasdikli Türkçe tercümesi dosyaya eklenmelidir.

Hastanın 18 yaşından minik olduğu durumlarda, anne babaları de kısa dehemmiyet ikamet iznine başvuru yapabilmekteler. Fakat ebeveynlerden birinin Türkiye’de kalmış olarak çocuğa refakat edeceği hallerde, Türkiye’de kalmayan ebeveynin öteki ebeveyne Türkçe tercümeli noter onaylı izin belgesi vermesi gerekmektedir. Çocuğun apostilli ve Türkçe tercümeli noter tasdikli doğum belgesinin nüshası da idareye teslim edilmelidir.

Tedavi fakatçlı İkamet Tezkeresinde İstenen Belgeler
Tedavi amaçlı İkamet İzni müracaat Formu;
pasaport yada yerine geçerli evrakın fotokopisi (Türkiye’ye son giriş mührünün yer aldığı sayfanın da yer alması gerekmektedir);
4 tane beyaz fonlu biyometrik fotoğraf;
sıhhat Sigortası;
Tedavi görülen hastaneden giriş kaydına ilişkin belge ve baştabip ve tedaviyi meydana getiren hekimin kaşe, mühür ve imzasının bulunduğu evrak.
 

Tedavi amaçlı İkamet İzni Ücreti
Tedavi fakatçlı ikamet izni Kısa İkamet izni türü olup yabancıdan tedavi fakatçlı olması sebebi ile ilave ücret istenmektedir. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, ikamet izin ücretleri yabancının uyruğunda bulunmuş olduğu ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak kısa dehemmiyet ikamet izni almak isteyen yabancının nelere ödeme yapacağını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Noter ve çeviri ücretleri;
İkamet harç ve kart ücreti;
Özel sağlık Sigortası ücreti (Yabancılar tarafınca yapmış oldurılması mecburi);
İşleriminiz tarafımızca yapılması durumunda danışmanlık ücreti.
Ücreti bilgileri için lütfen https://gocmenburo.Com/turkiyede-ikamet-ve-calisma-izni-harclari/ yazımızı okuyun.

 

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..