Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Uzun Dönem İkamet İzni

UZUN DÖnem İKAMET İZNİ NEDİR?
Uzun-donem-ikamet-izni

uzun süreli ikamet ülkemizde kesintisiz olarak en az sekiz yıl oturma izniyle / ikamet tezkeresiyle / oturma izniyle kalmış / ikamet etmiş olan veya İçişleri Bakanlığı Göç Politikaları Kurulunun belirlediği koşulları yerine getiren yabancılara, Bakanlığın tasdikıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafınca verilen süresiz oturma iznine Uzun Dehemmiyet İkamet İzni veya uzun dehemmiyet oturma izni denmektedir. Bu iznini alan yabancıların her yıl yada iki yılda bir oturma izni uzatımı yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kesintisiz minimum sekiz yıl oturma izninin hesaplanmasında, öğrenci ikamet sürelerinin yarısı, farklı fakatçlı alınan ikamet sürelerinin ise tamamı kabul edilmektedir. Uzun dehemmiyet ikamet izni için istenen şartları yerine getiren yabancıların müracaat ederek uzun dönem ikamet izni almamalı mümkündür.

Mültecilerin, şartlı mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani oturma izni sahiplerinin ve geçici koruma sağlananın , uzun dönem ikamet iznine geçiş hakları bulunmamaktadır.

 

UZUN DÖrutubet İKAMET İZNİNE GEÇİŞTE ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle ülkemizde kalmış/ikamet etmiş olmak gerekir. (Kesintisiz en az sekiz yıl oturma izninin hesaplanmasında öğrenci ikamet izni süresinin ½’si, öteki ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.)
 

Kesintisiz sekiz yıl süreyle oturma izni hesaplaması nasıl yapılır?

Hesaplama yapılırken yabancının başvuru yaptığı tarih esas alınır. Yurt dışında geçirilen süreler ve oturma izni olmaksızın Türkiye’de kaldığı süreler kesinti olarak kabul edilir.
Müracaat tarihinden itibaren geriye dönük olarak 1 yıllık dilimler içinde toplam 180 günü aşan kesinti yok ise diğer bir yıllık dilime geçilir ve bu kontrol 8 yıl tamamlanana kadar devam eder.
1 senelik dilimlerde 180 günü aşan kesinti olmaması durumunda son 5 senelik dilim içinde toplam 365 günü aşan kesinti olup olmadığına bakılır.
8 yıl içinde bir seferde veya peşi sıra, yurt haricinde ya da ikamet izni olmadan Türkiye’de geçirdiği süre 6 ayı geçen yabancıların talepleri, dilimlik hesaplama işlemi yapılmadan olumsuz olarak neticelandırılır.
Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan yabancıların, önceki ikamet izni süreleri, ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.
Son üç yıl içinde toplumsal yardım almamış olmalıdır.
Uzun dönem ikamet için başvuruda bulunan yabancının müracaat tarihi saygınlıkıyla son üç yıl içinde sosyal yardım alması halinde talep olumsuz değerlendirilir.
Kendisi yada varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve tertipli finansal kaynaklara haiz olması gereklidir.
 

Kafi ve düzenli gelir için;

Yabancı, müracaat yaptığı yıl geçerli olan net asgari ücretten az olmamak kaydıyla aylık giderlerini karşılayabiliyor olmalıdır.
Yabancı, her aile üyesi ve kendisi için asgari ücretin 1/3’ü kadar gideri karşılayabiliyor olmalıdır.
Üçüncü kişilerin taahhütleri gelir kaynağı tespit edilirken kabul edilmemektedir.
Geçerli sağlık sigortasına haiz olunmalıdır.
Kamu düzeni veya güvenliği açısından tehdit oluşturmaması gerekmektedir.
Gerektiğinde başvuran yabancının kamu düzeni yada kamu güvenliği açısından bir tehdit arz edip etmediği ilgili güvenlik birimlerinden alınan destekle araştırılabilmektedir.

Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara sahip olduğundan dolayı uzun dehemmiyet ikamet izni verilmesi uygun görülen yabancılar için sadece 5. Maddedeki şart aranır. öteki şartlar aranmaz.

 

UZUN DÖrutubet İKAMET İZNİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?
Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar;

Askerlik görevini yerine getirme yükümlülüğünden muaftırlar.
Seçme ve seçilme hakkından yararlanamazlar, kamu görevlerine giremezler ve muaf olarak araç ithal edemezler.
Toplumsal güvenlikle ilgili ilişkin kazanılmış haklar saklı olup, bu tür hakların kullanımında ilgili kanunlarda bulunan hükümlere tabi olurlar.
Bu kişilerin, Türkiye’deki gezi, çalışma, ticari faaliyet, miras, ikamet, yatırım, menkul ve gayrimenkul satın alma ile ilgili işlemleri, ilgili müessese ve müesseselar tarafından Türk yurttaşlarına uygulanan mevzuata bakılırsa yürütülür.
Ancak; Uzun dehemmiyet ikamet izninde sağlanan hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı olması şart koşuluyla, izin almış olan yabancılar bu haklardan yararlanamazlar.

 

UZUN DÖnem İKAMET İZNİ HANGİ HALLERDE İPTAL EDİLİR VE YENİDEN MÜRACAAT YAPILIR MI?

Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu ilgili güvenlik birimlerinin yardımıyla tespit edilen yabancıların uzun dehemmiyet ikamet izinleri iptal edilir. Bu gerekçeyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar Kanunda belirtilen ikamet izni türlerinden birini almak üzere müracaat yapamazlar.

Sıhhat, eğitim, ülkesinde gerçekleştirmesi gereken mecburi kamu hizmeti yada görevi şeklinde durumlar hariç olmak üzere kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalan yabancıların uzun dehemmiyet ikamet izinleri iptal edilir. Bu gerekçeyle uzun dehemmiyet ikamet izni iptal edilen yabancılar, başvuruda bulunarak izinlerini yeniden geri alabilirler.

İdare meydana getirilen müracaat üzerine yine ve öncelikle değerlendirme yaparak kararı en geç bir ay içinde verir.

 

Uzun Dönem İkamet İzni gerekli Belgeler
Uzun dönem ikamet izni başvuru formu
geçişlik yada yerine geçen belge
Fotoğraf (biyometik, güncel ve beyaz fonda çekilmiş)
Geçim belgesi
sıhhat sigortası (Firmamız tarafınca destek verilmektedir)
Adresle ilgili belgeler
Adli Sicil Kaydı
Son 3 yılda sosyal yardım alınmadığına dair belge
Önceki ikamet izinlerin fotokopileri (varsa asılları)

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..