Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

İstisnai Çalışma İzni

Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen işgücü politikasına uyulması suretiyle 6735 sayılı Uluslararası İşgücü kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan yabancılara istisnai olarak çalışma izni verilebilmektedir. Söz mevzusu kanunun “Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar” başlıklı 16.Maddesinde düzenlenen yabancılar kanun koyucu tarafınca sınırlı olarak sayılmış olup, aşağıdaki kişiler istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

Eğitim seviyesi, tecrübesi, bilim ve teknolojiye katkısı itibariyle nitelikli işgücü sayılan yabancılar;
Türkiye’ye yapacağı yatırım ve ihracat niteliği, sağlayacağı istihdam gücü ve bilim ve teknolojiye yapacağı katkı itibariyle nitelik yatırımcı olarak sayılan yabancılar;
Türkiye’de yapılan bir projede belirli süreliğine çalışacak olan yabancılar;
İlgili Bakanlıklar tarafınca Türk soylu olduğu bildirilen yabancılar;
KKTC (kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) vatandaşları;
AB (Avrupa Birliği) üyesi ülke vatandaşları;
C. Vatandaşı ile evli olup evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar;
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer edinen uluslararası koruma başvurusu olan, şartlı sığınmacı, vatansız, geçici koruması bulunan, insan ticareti mağduru yabancılar;
Diplomatik dokunulmazlığı olmaksızın yabancı devletlerin yada uluslararası kurumların Türkiye temsilciklerinde çalışan yabancılar;
Sınır ötesi hizmet sunucusu olan yabancılar;
Alanında uluslararası başarısı olan ve Türkiye’ye sportif, sanatla alakalı, bilimsel yada kültürel olarak gelecek olan yabancılar.
İstisnai Çalışma İzni Nedir?
İstisnai çalışma izni , çalışma izni türü olup öteki çalışma izin belgeleri benzer biçimde Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca düzenlenmektedir. İstisnai çalışma izni, başvurucusuna çalışma izni muafiyeti sağlamamaktadır.  Yabancının diğer çalışma izin türlerinde olduğu şeklinde çalışmaya başlamadan önce çalışma izni alması gerekmektedir.

İstisnai çalışma izni başvurularında, Bakanlık tarafınca çalışma iznin değerlendirilmesi vakitı kriter uygulanmamaktadır.

İstisnai Çalışma İzni nasıl Alınır?
Yukarıda sayılan şartlardan birini taşıyan yabancıların çalışma izin başvuruları istisnai olarak yapılmaktadır. İstisnai olarak yapılan çalışma izin başvuruları, başvuru açısından her hangi bir değişiklık göstermemekte olup, Bakanlık tarafınca meydana getirilen değerlendirme aşamasında kolaylık sağlamaktadır.

Çalışma izni başlıklı öteki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, çalışma izin başvuruları yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Usulüne uygun çalışma izin başvurusu meydana getirilen yabancı uyruklunun aşağıdaki kişilerden biri olması durumunda değerlendirme aşamasında izin değerlendirme kriterleri uygulanmamaktadır.

Nitelikli işgücü olan değerlendirilen yabancılar;
Nitelikli yatırımcı olan değerlendirilen yabancılar;
Proje çalışanı yabancılar;
KKTC yurttaşları;
AB vatandaşları;
Uluslararası koruma başvurusu olan yabancılar;
Şartlı mülteciler;
Vatansızlar;
İnsan ticareti mağduru olanlar;
Uluslararası kurumların Türkiye temsilciliğinde çalışan yabancılar;
Uluslararası başarı sahibi yabancılar;
Sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılar.
Yukarıdaki koşullardan bir yada bir kaçını sağlayıp da, istisnai çalışma izni başvurusunda bulunan yabancılara Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafınca belirlenen aşağıdaki kriterler uygulanmamaktadır.

Çalışma izni başvurusunda bulunan işyerinin minimum 5 T.C. Vatandaşı çalıştırması gerekmektedir;
Çalışma izni başvurusunda bulunan işyerinin minimum 100.000 TL meblağında ödenmiş sermayesinin olması gerekmektedir. Ödenmiş sermayesi 100.000 TL’den azca olan işyerlerinin en az 800.000 TL brüt satışının olması gerekmektedir;
Çalışma izin başvurusunda bulunan yabancı uyruklu şirket ortaklarının ödenmiş sermayesinin minimum 40.000 TL ve ana para payının da en az %20’nin yabancıya ilişik olması gerekmektedir;
Yabancı uyruklu ferdin üst düzey yönetici, pilot ve ön izin talepli mimar ve mühendis olması durumunda asgari ücretin 6,5 katı oranında, ön izin talebi olmayan mimar ve mühendis, şube veya birim müdürü olması durumunda asgari ücretin 4 katı oranında, öğretmen, psikolog, fizyoterapist ve uzmanlık gerektiren işlerde çalışacak olması durumunda asgari ücretin minimum 3 katı oranında, ev hizmetlerinde çalışması durumunda minimum asgari ücret tutarında, bu meslekler dışında herhangi bir meslekte çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı oranında aylık ücret ödenmesi gerekmektedir ;
İstisnai Çalışma İzni için gerekli Belgeler
İstisnai çalışma izni başvurusunda istenen belgeler olağan müracaat yolunda istenen belgelerden farklı değildir. Yabancının çalışma izni başvurusunu yurtdışından yapması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliğinden alınan referans numarası talep edilmektedir. İşveren yada vekili bu referans numarası ile çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir. Yurtiçinden yapılacak başvurularda ise yabancının en az 6 ay süreli ikamet izni sahibi olması gerekmektedir.

Başvuru esnasında kullanılan evraklar aşağıdakilerden ibarettir;

Yabancı uyruklu kişiden istenen evraklar:

Yurtdışından yapılacak çalışma izin başvurularında, Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliğinden alınan 16 haneli referans numarası;
Yurtiçinden yapılan başvurularda yabancının ikamet izninin fotokopisi;
Yabancının geçişlik veya yerine geçerli kimlik belgesinin fotokopisi;
Diplomanın Türkçe tercümeli noter tasdikli nüshası (ev hizmetlerinde istenmemektedir);
İşverenden istenen evraklar:

müracaat dilekçesi (tarafımızca hazırlanmaktadır);
müracaat Formu (tarafımızca hazırlanmaktadır);
müesseseun son olarak sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye tecim Sicil Gazetesi (Şirket Başvurularında) ;
Son yıla ilişkin vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu (Şirket Başvurularında);
Vekaletname (tarafımızca meydana getirilen başvurularda talep edilmektedir).

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..